ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.paperstories.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit, teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A jelen ÁSZF hatálya alá eső szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
A szerződés nyelve: magyar.
A szerződés elfogadása fizetési kötelezettséggel jár.
16. életévét be nem töltött vásárló esetében szülői belegyező nyilatkozat is szükséges.

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelem oldalon tájékozódhat, mely itt érhető el.

Cégnév: Paper Stories Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. fszt. 2.
Postacím: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. fszt. 2.
Adószám: 11840415-2-41
EU adószám: HU11840415
Cégjegyzékszám: 01-09-914366
Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselő neve: Nockin Alexis
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató: Contabo (https://contabo.com/en)

ELÉRHETŐSÉGEK
Telefonszám: +36304944029 és +36304956058
Chat: a weboldal jobb alsó sarkában található szolgáltatás segítségével
Munkanapokon: 8:00 és 16:00 között
E-mail: hello [kukac] paperstories.hu
Honlap: www.paperstories.hu
Facebook: www.facebook.com/paperstorieshungary
Instagram: www.instagram.com/paperstories.hu
Google: g.page/r/CYv4LnQhUq91EAI

BANKI KAPCSOLAT
Bank: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10400212-50526989-77571005
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU19 1040 0212 5052 6989 7757 1005
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
Chips Univ Id.: 295491
LEI kód: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45

 1. Fogalmak

Áru: a weboldal kínálatában szereplő, értékesítésre szánt termék
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Webshop: a www.paperstories.hu címen elérhető weboldal, mely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: az Eladó és a Vevő között az Áru adásvételére vonatkozó adásvételi szerződés
Vevő: az a természetes személy, aki a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tesz
Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó
Megrendelés: a Vevő ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű nyilatkozata a kiválasztott szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan
Vételár: az Áruért fizetendő ellenszolgáltatás
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal

 1. Vonatkozó jogszabályok:
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
 1. Árak

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az Eladó az árakat üzletpolitika okokból módosítsa. Ez a módosítás nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 1. E-számlázás

Cégünk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Amennyiben nem fogadja el az elektornikus számlázást és papír alapú számlára tart igényt, kérjük, még a vásárlás befejezése előtt jelezze felénk.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

5.1 Mivel a weboldalon többnyire egyedi, személyre szabott termékek kerülnek értékesítésre, így utánvétes fizetésre nincs lehetőség. A megrendelés ellenértéke online bankkártyás fizetéssel, illetve banki átutalással rendezhető. A következő bankkártyákat fogadjuk el a weboldalon történő online fizetéskor: Visa, MasterCard és Maestro.

A fizetés során beírt adatokat a Paper Stories nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A bankkártyával történő fizetés kezelője az OTP Mobil Kft., melynek aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

PayPal

Hasonlóan a kereskedelmi bankokhoz – a PayPal is biztonságosan kezeli az információkat. Az adatok erősen titkosított rendszerben (SSL, https) vannak kezelve. További információk, és PayPal regisztráció: www.paypal.com
A PayPal regisztrációval létrejön PayPal számlája, amelyhez társíthatja bankkártyáját (fontos, hogy ennek alkalmasnak kell lennie internetes fizetésre), így amikor vásárol az kártyás fizetésnek minősül.

Az átutaláshoz szükséges adatok jelen dokumentum elején található a Banki kapcsolat rész alatt.

A közlemény rovatba kérjük mindenképp feltüntetni a megrendelés számot és a megrendelő nevét.

5.2 A terméket a GLS Hungary futárszolgálat szállítja ki.
Egyéni preferencia szerint GLS csomagpontra is kérhető a kiszállítás.
Személyes átvételre nincs lehetőség.
A szállítási idő 3-4 munkanapot vesz igénybe. A szállítási költség összege: 1490 Ft.
A GLS-ről bővebb információ itt érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 1. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan a gyártási idő a rendelés visszaigazolásától számított 10 munkanap. Mely nem foglalja magában a szállítási időt.

 1. Elállási jog

Tekintettel arra, hogy a tetszőlegesen módosítható termékek a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a Vásárló megrendelése alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi perszonalizált termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog. Elállási jog kizárólag a nem szerkeszthető termékekre vonatkozik, ilyen például a mintakártya és a boríték.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállási jog nem vonatkozik a higiéniai, az egyedi igények vagy egyedi megrendelés alapján készített, a vásárló által megrongált vagy nem eredeti állapotában található, illetve lédig formában kimért termékekre. A termék visszajuttatásának a költséget a Vásárló köteles viselni.

Elállási szándékát írásban kell jeleznie, melyhez nem kötelező érvényűen, de ajánlottan az alábbi mintát célszerű használnia. Az alábbi mintát tetszőleges szövegszerkesztőbe vagy elektronikus levelezőkliensbe másolhatja, majd ott szerkesztheti a szükséges adatok megadásával.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Címzett: Paper Stories Kft.

Alulírott/Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés vagy átvétel időpontja: …

Rendelés azonosító vagy számla sorszáma: …

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): …

Kelt: …

 1. Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti vételár bizonyos részének visszatérítését vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül írásban közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

 1. Termékszavatosság

Az Áru hibája esetén érvényesítheti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét.
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Az Áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. Panaszkezelés

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fent említett elérhetőségeken írásban terjesztheti elő:

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek át is adja.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban válaszolja meg. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja, valamint a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, hogy az azt ellenőrző hatóságoknak kérésükre be tudja mutatni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

 • fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és amennyiben lehetséges a fogyasztó aláírása
 • a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
Telefon: +36 1 792 7881
E-mail: pmbekelteto [kukac] pmkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh [kukac] nfh.hu

 1. A vásárlás folyamata

11.1. Regisztráció
A felhasználó a regisztrációt követően bejelentkezik.

11.2. Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékek közül az egyes termékekre kattintva található annak ismertetője és ára. A termékeket illusztrált képekkel mutatjuk be. A képeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha a termékleírásban nem tüntetjük fel.

11.3. Online szerkesztés
A kívánt termék megfelelő darabszám kiválasztása után, a szerkesztés gombra kattintva lehet a terméket az online szerkesztő felületen keresztül személyre szabni. Darabszám módosításra a későbbiekben a kosárban is lesz még lehetőség. A személyre szabás befejezésekor lehetőség van a terméket egyedi néven elmenteni a mentett tervek közé, ily módon a későbbiekben folytatható a termék szerkesztése megrendelés előtt. A mentett terveket jelenleg 7 napig tárolja a rendszerünk.

Adott esetben a kijelzőn látható színek eltérhetnek a valóságtól (élénkebb színű, halványabb, sötétebb, stb.), mivel azok nagymértékben függnek az ügyfél által használt monitortól, illetve annak beállításától. Így a weboldalon látható képek és a kész termék közötti eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.

11.4. Megrendelés jóváhagyása
A kosárba helyezett termék(ek) megrendelése előtt kiválasztható a fizetés és szállítás módja, leellenőrizhetőek az ügyfélfiókba elmentett adatok, illetve igény esetén megadható eltérő szállítási cím is. A megrendelés áttekintése oldalon van lehetőség megerősíteni a megrendelést a ‘megrendelés jóváhagyása’ gomb segítségével.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus e-mailt küld, melyben megtalálható a megrendelés szám, illetve utalásos fizetés esetén a banki adatok is.

 1. Adatbeviteli hibák

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. A regisztrációkor megadott adatokat és a jelszót a bejelentkezést követően bármikor lehet módosítani. A kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható vagy törölhető. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok pontosságának ellenőrzése, az Ön felelőssége. Ez alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Amennyiben a Vevő mégis hibát talált a véglegesített rendelésben, akkor a lehető legrövidebb időn belül kell kezdeményeznie a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását e-mailben vagy telefonon kérheti a Vevő az Eladótól. Amennyiben ez elmarad, a Vásárló hibájából történt téves adatbevitel miatt, elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, vagy visszatérítést nem vállal.

 

Az ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2023.01.27.