ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelő:

Cégnév: Paper Stories Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. fszt. 2.
Postai cím: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. fszt. 2.
E-mail: hello [kukac] paperstories.hu
Honlap: www.paperstories.hu

Tárhelyszolgáltató: Contabo (https://contabo.com/)

 1. Általános rendelkezések

A www.paperstories.hu honlap használata során rendelkezésésre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt képeznek a kiszállításhoz szükségszerűen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem volna kivitelezhető. A Paper Stories kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletét betartja. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, ezért a Felhasználó köteles időnként ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon.

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k (sütik) kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

2.1. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

2.2. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
a) Google Analytics cookie
A google elemző eszköze, mely segít a weboldalak tulajdonosainak pontosabb képet adni a látogatók tevékenyégeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információt gyűjtsön a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, anélkül, hogy a látogatókat egyénileg azonosítani a Google számára.

b) a működéshez szükséges cookie-k

A weboldal használatához nélkülözhetetlen cookie-k, melyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Az ilyen típusú cookie-k kizárólag a látogatás időtartamának idejére aktiválódnak. Amint bezáródik a böngésző ablak, minden ilyen cookie törlődik.

c) a felhasználó élmény javítását szolgáló cookie-k
Ezek a cookie-k névtelenül gyűjtenek információkat a felhasználó weboldal használatáról, és az esetleges hibaüzenetekről. Ezeket az adatokat a weboldal teljesítményének javítására, fejlesztésre használjuk. Élettartamuk szintén a böngésző ablak bezárásáig tart.

d) munkamenet cookie
A látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét és a fizetés pénznemét hivatottak tárolni.

Az oldalra való érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadott cookiek tárolásáról szóló nyilatkozat évényességi ideje 365 nap. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid

 1. A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó külső szolgáltatók tevékenysége:

3.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
GLS CsomagPontok
GLS Központ
Továbbított adatok köre: szállításhoz szükséges adatok.
Adatvédelmi irányelvek: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

3.2. Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
MPL Postacsomag szolgáltatás
Továbbított adatok köre: szállításhoz szükséges adatok
Az adattovábbítás célja: a mintakártya kézbesítése
Adatvédelmi irányelvek: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

3.4. DPD Hungary Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet
Adószám: 13034283-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Honlap: https://www.dpd.com/hu/hu
DPD házhoz szállítás szolgáltatás
Továbbított adatok köre: szállításhoz szükséges adatok.
Az adattovábbítás célja: megrendelés szállítása

3.5. MPP sp. z o.o.
Székhely: 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 (Lengyelország)
KRS: 0000259700
NIP: 813 34 69 935
Honlap: https://presejo.com/
Nyomtatás szolgáltatás
Továbbított adatok köre: nyomtatáshoz és szállításhoz szükséges adatok és fájlok
Az adattovábbítás célja: megrendelt termékek nyomtatása és futárszolgálatnak átadása

 

3.4. Adattovábbítás
A Paper Stories Kft. (1024 Budapest, Retek utca 33-35.) adatkezelő által a https://www.paperstories.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: számlázási név, cím és e-mail cím; szállítási név és cím; rendelés bruttó összege, rendelés tételei. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a Felhasználó a saját internetes kereső oldal beállításainál tud gondoskodni.

 1. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Paper Stories a lehető legnagyobb gondossággal jár el, az informatikai biztonság területén lehetőleg leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. A Paper Stories megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok optimális biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

 1. Tájékozódási jog

Az adatvédelmi törvény szerint a Felhasználó bármikor jogosult a Paper Stories által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról díjmentes tájékoztatásra, valamint adott esetben joga van ezeknek az adatoknak zárolására vagy törlésére.

 1. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása

A megrendelési folyamat által a Felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 1. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. A személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő igény esetén tájékoztatást ad a Felhasználók részére az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelőről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő postai címén (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 33-35., fszt. 2.), illetve az adatvedelem@paperstories.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését vagy törlését is.

A Felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. Jogosult továbbá kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – röviden GDPR) 17. cikkében részletezett valamely ok – például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték – fennáll. A Felhasználó személyes adatainak biztonságára az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet, azért, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést. Megfelelő fizikai és elektronikus eljárást alkalmaz az online beérkező adatok védelme és biztonsága érdekében.

 1. Hatósági jogorvoslat

Bármely Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@naih.hu

További adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel a Felhasználó az alábbi elérhetőségek bármelyikén közvetlenül fordulhat a Paper Storieshoz:

Postai cím: 1024 Budapest, Retek u. 33-35., fszt., 2.
E-mail cím: adatvedelem@paperstories.hu

 1. Adatvédelmi jogszabályok

  – Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  – A GDPR rendelete honlapunkon az alábbi linken elérhető: GDPR rendelet
  – Az Európai Unió Hivatalos Lapja: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hu

  – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  – A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
  – A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
  – A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény
  – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  – 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

A hatályba lépés ideje: 2023.01.27.